Trang chủ Giới thiệu Sản phẩm - Dịch vụ Dự án Tin tức Tin nội bộ Hoạt động Đảng- Đoàn thể Thư viện ảnh - Bản đồ Liên hệ
GIỚI THIỆU CHUNG
Giới thiệu chung
Sơ đồ tổ chức
Thành tích đạt được
Tìm kiếm
THƯ VIỆN HÌNH ẢNH
THỐNG KÊ
Online : 2335
Lượt truy cập : 8034952
Chủ Đầu Tư
Dự án phòng chống lụt bão và duy tu sửa chữa các công trình thủy lợi năm 2015
1. Tên dự án:Phòng chống lụt bão và duy tu sửa chữa các CTTL năm 2015.
2. Chủ đầu tư:Công ty TNHH MTV Thành viên Quản lý Khai thác Dịch vụ Thủy lợi.
3. Tổ chức tư vấn lập dự án:Công ty Cổ phần Tư vấn và Phát triển Kỹ thuật Tài nguyên nước.
4. Mục tiêu chính của dự án:  
- Duy tu, nâng cấp, gia cố chống xuống cấp các hạng mục công trình thuỷ lợi trọng yếu để phục vụ công tác phòng chống lụt bão trong mùa mưa lũ năm 2015.
- Hạn chế đến mức thấp nhất khi có lũ lụt xảy ra cho các công trình thuỷ lợi Hóc Môn - Bình Chánh, Kênh Đông Củ Chi, Tân Thạnh Đông đảm bảo tưới cho diện tích đất sản xuất nông nghiêp các huyện Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh.
- Chủ động tưới tiêu xổ phèn, ngăn mặn, cải tạo đất nông nghiệp góp phần phát triển sản xuất và chuyển đổi cơ cấu cấu trồng vật nuôi.
- Chủ động phòng cháy chữa cháy rừng, chống hạn trên diện tích phục vụ của các hệ thống công trình thủy lợi.
5. Qui mô, công suất:
5.1. Công trình thủy lợi kênh Đông Củ Chi:
5.1.1. Kênh Đông:
Làm mới kênh tiêu cặp bờ trái kênh Đông bằng rọ đá dày 30cm và cừ tràm.
5.1.2. Kênh N46:
5.1.2.1 Đắp đất gia cố bờ phải, đ
ắp đất gia cố mái và mặt bờ kênh B=3m bằng đất chọn lọc.
5.1.2.2 Nâng cấp, mở rộng CQĐ TL 8 tại vị trí K5+450 kênh N46:
           Thay mới cống cũ bằng cống hộp đúc sẵn dài 18m; Xử lý bản đáy cống bằng BTCT M200, đá 1x2; gia cố bể tiêu năng thượng – hạ lưu bằng BTCT M200, đá 1x2.
            Sửa chữa cầu công tác và thay mới cửa van tại cống điều tiết K3 kênh N46.
            Sữa chữa cầu công tác ; lan can bảo vệ bằng lưới thép D16mm.
           Thay mới cửa van bằng thép CT3 kích thước BxH = 1,8x1,5m.
5.1.3. Kênh N46-6:
Cống đầu kênh N46-6: Thay mới cống D60 cũ bằng cống D60cm đúc sẵn L = 6,0m đúc sẵn.
5.1.4. Kênh N31A:
Sửa chữa khoan phụt chống thấm cửa vào cầu máng tại K4 kênh N31A:
-      Khoan phụt vữa ximang + bột sét 36 hố khoan; chiều sâu mỗi hố khoan 6,0m.
-      Đắp đất tường lõi bằng đất chọn lọc chân bờ.
5.1.5 Kênh N27B:
Thay mới CĐK N27B: Thay mới cống D30cm cũ bằng cống D30cm đúc sẵn .
5.1.6 Kênh N29:
Thay mới CĐK N29: Thay mới cống D40cm cũ bằng cống D40cm đúc sẵn.
5.1.7 Kênh N35:
Thay mới  CĐKN35: Thay mới cống D40cm cũ bằng cống D40cm đúc sẵn .
5.1.8 Kênh N41A:
Gia cố đoạn từ K0 đến K0+420 và thaymới CĐK D40cm, L =9m:
-   Gia cố kênh bằng BTCT M200, đá 1x2, dày 10cm, dài 420m mặt cắt hình chữ nhật BxH = 0,60x0,70m; giằng kênh bằng BTCT M200, đá 1x2 kích thước 10x10x80cm cách khoảng 2m / 1 thanh giằng.
-   Thay mới cống D40cm cũ bằng cống D40cm đúc.
5.1.9 KênhN38-9:
Thay mới cống qua đường Tỉnh lộ 7 .
5.1.9 Kênh N38-11:
Xây dựng mới cống qua đường Tỉnh lộ 7, thay mới cống D60cm cũ bằng cống D60 đúc .
5.1.10 KênhN37:
Gia cố kênh N37 : Gia cố kênh bằng BTCT M200, đá 1x2, dày 10cm, dài 402m mặt cắt hình chữ nhật BxH = 0,40x0,60m; giằng kênh bằng BTCT M200, đá 1x2 kích thước 10x10x60cm cách khoảng 2m / 1 thanh giằng.
5.2Công trình thủy lợi Hóc Môn – Bình Chánh:
5.2.1  Nạo vét kênh: 12 tuyến:
5.2.1.1Kênh C23
         Nạo vét toàn tuyến , đất nạo vét được san lên bờ và chở ra bãi đổ.
5.2.1.2Kênh B4
         Nạo vét toàn tuyến , đất nạo vét được san lên bờ.
5.2.1.3Kênh B10.
         Nạo vét toàn tuyến , đất nạo vét được san lên bờ và chở ra bãi đổ.
5.2.1.4Kênh AH 2.
         Nạo vét toàn tuyến , đất nạo vét được san lên bờ.
5.2.1.5Kênh AH 4.
         Nạo vét toàn tuyến , đất nạo vét được san lên bờ.
5.2.1.6Kênh NT 3.
         Nạo vét toàn tuyến, đất nạo vét được san lên bờ và vận chuyển đến cuối tuyến.
5.2.1.7Kênh NT 4.
         Nạo vét toàn tuyến dài , đất nạo vét được san lên bờ.
5.2.1.8Kênh NT 5.
         Nạo vét toàn tuyến , đất nạo vét được san lên bờ.
5.2.1.9Kênh NT 6.
       Nạo vét, rong cỏ toàn tuyến kênh dài L = 700m gồm 2 đoạn:
-    Đoạn 1: dài L = 100m Nạo vét rong cỏ lòng kênh.
-    Đoạn 2: Nạo vét kênh dài 600m; đất nạo vét được san lên bờ.
5.2.1.10 Kênh NT 9a.
         Nạo vét toàn tuyến, đất nạo vét được san lên bờ.
5.2.1.11 Kênh AH 6.
         Nạo vét toàn tuyến , đất nạo vét được san lên bờ.
5.2.1.12 Kênh AH 6a.
         Nạo vét toàn tuyến , đất nạo vét được san lên bờ.
5.2.1.13 San lấp nâng cao mặt bằng và xây dựng hàng rào lan can bảo vệ cống An Hạ.
-   San lấp nâng cao mang cống thượng hạ lưu cống bằng cát với diện tích 1.582m2.
-   Xây dựng hàng rào bảo vệ cống.
-   Sữa chữa nhà quản lý cống diện tích (2,5x3,5)m2.
5.2.2  Các hạng mục cơ khí cửa van:
5.2.2.1 Thay mới cửa cống Tân Tạo 2.
         Thay mới khung cửa và cửa cống tự động 02 chiều.
5.2.2.2Thay mới cửa cống Tân Tạo 1.
         Thay mới khung cửa và cửa cống tự động 02 chiều.
5.2.2.3Thay mới cửa cống K0+030 kênh ngang.
         Thay mới khung cửa và cửa cống tự động 02 chiều.
5.2.2.4Thay mới cửa cống đầu kênh NT8 kênh Liên Vùng.
         Thay mới khung cửa và cửa cống tự động 02 chiều.
5.2.2.5Thay mới cửa cống đầu kênh NT9 kênh Liên Vùng.
         Thay mới khung cửa và cửa cống tự động 02 chiều.
5.2.2.6Thay mới cửa cống đầu kênh NT3 kênh Liên Vùng.
         Thay mới khung cửa và cửa cống tự động 02 chiều.
5.2.2.7Thay mới cửa cống đầu kênhNT6 kênh Liên Vùng.
         Thay mới khung cửa và cửa cống tự động 02 chiều.
5.2.2.8Thay mới cửa cống đầu kênh AH2 kênh An Hạ.
         Thay mới khung cửa và cửa cống tự động 02 chiều.
5.2.2.9Thay mới cửa cống đầu kênh AH2 kênh Thầy Cai.
         Thay mới khung cửa và cửa cống tự động 02 chiều.
5.2.2.10 Thay mới cửa cống đầu kênh AH4 kênh Thầy Cai.
         Thay mới khung cửa và cửa cống tự động 02 chiều.
5.2.2.11 Thay mới cửa cống đầu kênh AH6a kênh Thầy Cai.
         Thay mới khung cửa và cửa cống tự động 02 chiều.
5.2.2.12 Thay mới cửa cống C1.
         Thay mới khung cửa và cửa cống tự động 02 chiều.
5.2.2.13 Sửa chữa cống và cửa van cống ĐP 2.
-  Cửa van: Thay mới nẹp, bulong, joong caosu, dặm vá cửa.
-  Khung cửa: Thay mới nẹp, bulong, joong caosu, đai ốc, vít đầu chìm, dặm vá khung cửa.
-  Cụm chốt cửa: Thay mới vítme, máy đóng mở, bulong, đai ốc, trục, chốt.
6. Địa điểm dự án:Huyện Củ Chi, Hóc Môn -Bình Chánh,Tp.Hồ Chí Minh.
7. Diện tích sử dụng đất:công trình trên nền hiện hữu không chiếm thêm đất.
8. Hình thức quản lý dự án:Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.
9. Các mốc thời gian về dự án:
- Thời gian thực hiện dự án: năm 2015.
10. Nguồn vốn đầu tư:Ngân sách Thành phố. 
Dự án khác
Dự án đầu tư xây dựng Nâng cấp hệ thống thủy lợi kênh Đông Củ Chi
Dự án Duy tu, sửa chữa, nâng cấp các công trình thủy lợi khu vực Củ Chi, Hóc Môn - Bắc Bình Chánh, Thủ Đức (2018-2020)
Dự án đê bao ven sông Sài Gòn từ rạch Thai Thai đến Cầu Bến Súc
Dự án xây dựng 05 cống ngăn triều trên rạch Gò Dưa, rạch Ông Dầu, rạch Đá, rạch Thủ Đức và rạch Cầu Đúc Nhỏ - Quận Thủ Đức.
Nạo vét Rạch Suối Cái đoạn qua khu công nghệ cao, quận 9
Dự án phòng chống lụt bão và duy tu sửa chữa các công trình thủy lợi năm 2014.
Dự án Phòng chống lụt bão và duy tu sửa chữa các công trình thủy lợi năm 2013
Dự án Phòng chống lụt bão và duy tu sửa chữa các công trình thủy lợi năm 2012
Công khai hóa thông tin dự án kiên cố hóa kênh N23
Dự án Xây dựng 05 cống ngăn triều trên rạch Gò Dưa, rạch Ông Dầu, rạch Thủ Đức và rạch cầu Đúc Nhỏ - quận Thủ Đức
Bản quyền thuộc Công ty TNHH MTV Quản Lý Khai Thác Dịch Vụ Thủy Lợi TP.HCM
Địa chỉ: Số 21 - quốc lộ 22 - ấp Trạm Bơm - Xã Tân Phú Trung - huyện Củ Chi - TP.HCM , Tel: 028 38922258 , Email: imchcmc@tphcm.gov.vn
Designed & Developed by EMSVN