Trang chủ Giới thiệu Sản phẩm - Dịch vụ Dự án Tin tức Tin nội bộ Hoạt động Đảng- Đoàn thể Thư viện ảnh - Bản đồ Liên hệ
GIỚI THIỆU CHUNG
Giới thiệu chung
Sơ đồ tổ chức
Thành tích đạt được
Tìm kiếm
THƯ VIỆN HÌNH ẢNH
THỐNG KÊ
Online : 381
Lượt truy cập : 7823043
Chủ Đầu Tư
Dự án Duy tu, sửa chữa, nâng cấp các công trình thủy lợi khu vực Củ Chi, Hóc Môn - Bắc Bình Chánh, Thủ Đức (2018-2020)
QUY MÔ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 03 DỰ ÁN DUY TU, SỬA CHỮA
I.        Dự án: Duy tu, sửa chữa, nâng cấp các công trình thủy lợi khu vực Củ Chi
1.      Duy tu, sa cha các hng mc công trình thuc hệ thống công trình thủy lợi kênh Đông Củ Chi: kênh N38-5; kênh N39-4; kênh N25-7B; kênh dẫn cống xả đáy K44+800 kênh Chính Đông.
-       Kênh N38-5: Xây dựng mới cống tiêu tại K1+200, Ø80cm, L = 16m.
-       Kênh N39-4:
+ Gia cố tuyến kênh từ K1+000 đến Kf bằng BTCT M200, mặt cắt hình chữ nhật, kích thước BxH = 0,6x0,7m, chiều dài L = 850m.
+ Các công trình trên kênh: Xử lý tiêu năng thượng hạ lưu cống qua đường tại K1+385; K1+635: kích thước dài 1,0m, rộng 1,4m.
-       Kênh N25-7B: Gia cố tuyến kênh từ K0+406 đến K1+024 bằng BTCT M200, mặt cắt hình chữ nhật, kích thước BxH = 1,0x1,0m, chiều dài L = 618m.
-       Kênh dẫn của cống xả đáy K44+800 kênh Chính Đông:
+ Xây dựng mới cống tiêu cuối hố vật liệu ra kênh tiêu Quyết Thắng BxH = 1,5x1,5m, L = 6,0m, gia cố rọ đá thượng hạ lưu cống, L = 26m.
+ Gia cố rọ đá hố vật liệu và bờ phải kênh tiêu Quyết Thắng, L = 46m.
+ Lắp dựng hộ lan bờ kênh tiêu Quyết Thắng, hố vật liệu và thượng, hạ lưu cống, L = 80m.
2.      Duy tu, sa cha các hng mc công trình thuc hệ thống công trình thủy lợi kênh Đông Củ Chi: kênh N33; kênh N30; kênh N31.
-       Kênh N30:
+ Gia cố tuyến kênh từ K0+000 đến K0+589 bằng BTCT M200, mặt cắt hình chữ nhật, kích thước BxH = 0,6x0,7m, chiều dài L = 589m.
+ Các công trình trên kênh:
·      Xây dựng cống đầu kênh N30-1/3/4: khẩu độ D30, L = 3,0m.
·      Xây dựng cống tiêu luồn tại K0+010: khẩu độ D80, L = 17,0m.
·      Xử lý tiêu năng cống đầu kênh, kích thước dài 2,0m, rộng 1,1m.
-       Kênh N31:
+ Gia cố tuyến kênh từ K0+000 đến Kf bằng BTCT M200, mặt cắt hình chữ nhật, kích thước BxH = 0,6x0,7m, chiều dài L = 790m.
+ Các công trình trên kênh:
·      Xây dựng cống đầu kênh N31-2/4/6: khẩu độ D30, L = 3,0m.
·      Xây dựng cống qua đường tại K0+390: khẩu độ D80, L = 6,0m.
-       Kênh N33:
+ Gia cố tuyến kênh từ K0+000 đến K0+950 bằng BTCT M200, mặt cắt hình chữ nhật, kích thước BxH = 0,7x0,8m, chiều dài L = 950m.
+ Các công trình trên kênh:
·      Xây dựng cống đầu kênh: khẩu độ D60, L = 8,0m.
·      Xây dựng cống tiêu luồn tại K0+025: khẩu độ D80, L = 9,0m.
·      Xây dựng cống đầu kênh N33-1/2: khẩu độ D40, L = 4,0m.
·      Xây dựng cống qua đường tại K0+715: khẩu độ D60, L = 8,0m.
3.      Thay mi ca cng bng thép không gti các kênh TC2-12A: BxH = (2,06x3,7)m; kênh NT3, NT4, NT5: BxH = (1,56x3,7)m; kênh NT7, NT8, NT9, NT10, NT11, NT14, NT15: BxH = 2x(1,56x3,7)m.
-       Hệ thống công trình thủy lợi kênh Đông Củ Chi: Kênh TC2-12A: Thay mới cửa cống BxH = (2,06x3,7)m bằng thép không gỉ.
-       Hệ thống công trình thủy lợi An Phú - Phú Mỹ Hưng: Kênh NT3, NT4, NT5, NT7, NT8, NT9, NT10, NT11, NT14, NT15:
+ Kênh NT3, NT4, NT5: Thay mới cửa cống BxH = (1,56x3,7)m bằng thép không gỉ.
+ Kênh NT7, NT8, NT9, NT10, NT11, NT14, NT15: Thay mới cửa cống BxH = 2x(1,56x3,7)m bằng thép không gỉ.
+ Nâng cao tường đầu các cống: 90cm.
II.     Dự án: Duy tu, sửa chữa, nâng cấp các công trình thủy lợi khu vực Hóc Môn -Bắc Bình Chánh
1.      Thay mới cửa cống kênh C khẩu độ 2x(BxH) = 2x(7,9x5,2)m bằng thép không gỉ.
            Kênh C: thaymới cửa và khung cửa bằng thép không gỉ (SUS 304), kích thước BxH = 2x(7,9x5,20)m.
2.      Nâng cấp mặt bằng khuôn viên các cống T10,  cống Tân Kiên, cống kênh C, thay mới cửa cống T10 và  các cống AH4, AH6, AH14, bằng thép không gỉ.
            Nâng cấp mặt bằng cống T10: nâng cấp thượng hạ lưu cống bơm cát san lấp, đổ bê tông mặt +1.50 và xây tường chống tràn đến cao trình +1.70;
            Nâng cấp mặt bằng cống Tân Kiên: nâng cấp thượng hạ lưu cống: bơm cát san lấp, đổ bê tông mặt +1.70 và xây tường chống tràn +1.80;
            Nâng cấp khuôn viên cống kênh C: nâng cấp thượng hạ lưu cống: bơm cát san lấp, đổ bê tông mặt +1.50 và xây tường chống tràn +1.80;
            Thay mới cửa cống T10: làm mới cửa và khung cửa bằng thép không gỉ (SUS 304), kích thước BxH = (5,3x4,43)m;
            Thay mới cửa cống AH4: làm mới cửa và khung cửa bằng thép không gỉ (SUS 304), kích thước BxH = (1,59x3,70)m;
            Thay mới cửa cống AH6: Làm mới cửa và khung cửa bằng thép không gỉ (SUS 304), kích thước BxH = (2,19x3,70)m;  
            Thay mới cửa cống AH14: Làm mới cửa và khung cửa bằng thép không gỉ(SUS 304), kích thước BxH = (5,30x4,43)m.
3.      Thay mới cửa cống A6, A10, A22, AH18, AH20, AH22, AH26, AH28, T6, T7, T8, T9 bằng thép không gỉ.
            Thay mới cửa cống A6: Làm mới cửa và khung cửa bằng thép không gỉ (SUS 304), kích thước BxH = (1,12 x 3,0)m;
            Thay mới cửa cống A10: Làm mới cửa và khung cửa bằng thép không gỉ (SUS 304), kích thước BxH = (1,10x 2,96)m;
            Thay mới cửa cống A22: Làm mới cửa và khung cửa bằng thép không gỉ (SUS 304), kích thước BxH = (2,15x2,87)m;
            Thay mới cửa cống AH18: Làm mới cửa và khung cửa bằng thép không gỉ (SUS 304), kích thước BxH = (1,62x3,27)m;
            Thay mới cửa cống AH20: Làm mới cửa và khung cửa bằng thép không gỉ(SUS 304), kích thước BxH = (1,62 x 3,27)m;
            Thay mới cửa cống AH22: Làm mới cửa và khung cửa bằng thép không gỉ (SUS 304), kích thước BxH = (1,62x3,27)m;
            Thay mới cửa cống AH26: Làm mới cửa và khung cửa bằng thép không gỉ (SUS 304), kích thước BxH = (1,66x3,27)m;
            Thay mới cửa cống AH28: Làm mới cửa và khung cửa bằng thép không gỉ (SUS 304), kích thước BxH = (1,66x3,27)m;
            Thay mới cửa cống T6: Làm mới cửa và khung cửa bằng thép không gỉ(SUS 304), kích thước BxH = (1,45x3,27)m;
            Thay mới cửa cống T7: Làm mới cửa và khung cửa bằng thép không gỉ (SUS 304), kích thước BxH = (1,45x 3,27)m;
            Thay mới cửa cống T8: Làm mới cửa và khung cửa bằng thép không gỉ (SUS 304), kích thước BxH = (1,45x3,27)m;
            Thay mới cửa cống T9: Làm mới cửa và khung cửa bằng thép không gỉ(SUS 304), kích thước BxH = (1,45x3,27)m.
III.   Dự án: Duy tu, sửa chữa, nâng cấp các công trình thủy lợi khu vực Thủ Đức
1.      Hạng mục: Duy tu, sửa chữa các kênh khu vực Suối Nhum
-         Nạo vét Suối Nhum đoạn từ K2+683 ÷ K3+781: Nạo vét lòng kênh và phát hoang cây cối lòng kênh đoạn từ K2+683÷ K3+781, L=1.098m, chiều rộng đáy B =13m.
-         Sửa chữa lan can dọc Suối Nhum từ đoạn K2+683 ÷ K3+781:   
+ Sửa chữa lan can bằng thép tráng kẽm từ đoạn K2+683 đến K3+174 dài 419m, trừ đơn nguyên 10m tại K3+150 ( vị tri cầu công tác), còn (481m/5m)*2 bờ = 192 đơn nguyên 5m;
+ Sửa chữa lan can bằng thép tráng kẽm từ đoạn K3+174 đến K3+781 dài 607m, trừ đơn nguyên 10m tại K3+500 (vị trí cầu công tác), và 10m tại K3+300 (cầu đường 16) còn (587/5m)*2 bờ = 234 đơn nguyên 5m.
(Một đơn nguyên 5m gồm: 3 trụ lan can D76; 4 thanh lan can D42 dài 2,4m; 6 thanh lan can D34 dài 2,4m).
-         Gia cố đường vận hành Suối Nhum bờ phải từ K3+610 đến K3+795 và bờ trái từ K3+610 đến K3+795 (từ Công ty Coca Cola đến K3+800 Xa lộ Hà Nội):
            + Nâng cấp đường vận hành 2 bên rạch Suối Nhum bờ phải từ  K3+610 đến K3+795 và bờ trái từ K3+610 đến K3+795 bằng BTCT M300 đá 1x2, dày 15cm, chiều rộng B= 7m;
            + Xây dựng mới mương thoát nước bằng BTCT M200 thoát nước mặt đường với kích thước (BxH = 60x70cm), dài từ K3+610 đến K3+795, chiều dày tường mương 10cm.
            + Gia cố mái đường từ đoạn K3+100 đến K3+400: Đắp đất chống xói mái đường đoạn từ K3+100 đến K3+400 (hai bên) tận dụng đất đào tại chỗ, sau đó gia cố bê tông.
-         Sửa chữa trụ sở xí nghiệp Thủ Đức:
+ Nâng cấp đường vào trong xí nghiệp bằng đường BTCT M200 đá 1x2 dày 20cm với chiều dài L=41,225m và chiều rộng B=6,4m;
+ Xây dựng mới nhà để xe tải và nhà để xe nhân viên;
+ Nâng cao nền xung quanh xí nghiệp.
2.      Hạng mục: Nạo vét, phát hoang các kênh Khu Công nghệ cao:
-         Nạo vét, phát quang rạch Gò Cát.
            Nạo vét bùn đất bồi lắng và phát hoang cây cối 2 bên mái rạch bằng thủ công với chiều dài L=643m, chiều rộng đáy bình quân B = 5,9÷11m.
-         Nạo vét, phát quang rạch Suối Tiên.
            Nạo vét bùn đất bồi lắng và phát quang cây cối 2 bên mái rạch bằng thủ công với chiều dài L = 282,5m, chiều rộng đáy B = 7m.
-         Nạo vét, phát quang Rạch Can.
            Nạo vét bùn đất bồi lắng bằng cơ giới kết hợp thủ công và phát quang cây cối với chiều dài L= 788m, chiều rộng đáy B = 13m.
3.      Hạng mục: Nâng cấp 02 trạm Scada và hệ thống điều khiển xy lanh 02 cống:
-         Nâng cấp 02 trạm Scada quan trắc chất lượng nước, thiết bị truyền thông, camera quan sát (Trạm Suối Cái và Trạm Xí Nghiệp Thủ Đức);
-         Nâng cấp hệ thống điều khiển vận hành xy lanh thủy lực cống ngăn triều tại 2 cống Gò Dưa và Rạch Đá.
Hạng mục: Nạo vét thượng, hạ lưa 04 cống ngăn triều: Cống rạch Ông Dầu, cống rạch Thủ Đức, cống rạch Gò Dưa và cống rạch Đá.
Dự án khác
Dự án đầu tư xây dựng Nâng cấp hệ thống thủy lợi kênh Đông Củ Chi
Dự án đê bao ven sông Sài Gòn từ rạch Thai Thai đến Cầu Bến Súc
Dự án xây dựng 05 cống ngăn triều trên rạch Gò Dưa, rạch Ông Dầu, rạch Đá, rạch Thủ Đức và rạch Cầu Đúc Nhỏ - Quận Thủ Đức.
Dự án phòng chống lụt bão và duy tu sửa chữa các công trình thủy lợi năm 2015
Nạo vét Rạch Suối Cái đoạn qua khu công nghệ cao, quận 9
Dự án phòng chống lụt bão và duy tu sửa chữa các công trình thủy lợi năm 2014.
Dự án Phòng chống lụt bão và duy tu sửa chữa các công trình thủy lợi năm 2013
Dự án Phòng chống lụt bão và duy tu sửa chữa các công trình thủy lợi năm 2012
Công khai hóa thông tin dự án kiên cố hóa kênh N23
Dự án Xây dựng 05 cống ngăn triều trên rạch Gò Dưa, rạch Ông Dầu, rạch Thủ Đức và rạch cầu Đúc Nhỏ - quận Thủ Đức
Bản quyền thuộc Công ty TNHH MTV Quản Lý Khai Thác Dịch Vụ Thủy Lợi TP.HCM
Địa chỉ: Số 21 - quốc lộ 22 - ấp Trạm Bơm - Xã Tân Phú Trung - huyện Củ Chi - TP.HCM , Tel: 028 38922258 , Email: imchcmc@tphcm.gov.vn
Designed & Developed by EMSVN